Inzet vrijwilligers als extra ondersteuning

Wanneer ondersteuning van familie en zorgverleners onvoldoende is kan de coördinator bemiddelen met het inzetten van een vrijwilliger.